Ervaar je in het heden last van een bepaalde gebeurtenis vanuit het verleden en lukt het je niet om dit te neutraliseren? Ervaar je iedere keer opnieuw emotionele last in een gelijk lijkende situatie, terwijl zich dit niet in het heden afspeelt? Heb je bepaalde angsten, terwijl je weet dat dit niet reëel is en ervaar je er last van?

EMDR in Breda

Wellicht is EMDR in Breda dan een passende therapie voor jou. Mijn naam is Susan en ik ben EMDR therapeut in Breda. EMDR therapie helpt om de gebeurtenis, de herinnering of de gedachte te ontdoen van de grote emotionele lading. Het kan gaan om een gebeurtenis in het verleden of om een angst of fobie voor iets. EMDR is een kortdurende therapievorm, maar heeft wel meestal meerdere sessies nodig. Hoeveel EMDR sessies er nodig zijn, bepalen we samen.

Trauma en EMDR

Trauma en EMDR is een veelvoorkomende combinatie. Een typisch kenmerk van een trauma gerelateerde gebeurtenis is, dat als aan deze situatie wordt teruggedacht of wanneer er iets gebeurt dat op die situatie lijkt van toen, je lichaam reageert alsof het in het heden plaatsvindt, terwijl dit niet zo is. Dit wordt ook wel PTSS genoemd. De situatie of een gelijk-lijkende situatie roept in het heden nog steeds die sterke emotionele reacties op van toen. Dit wordt als last ervaren in het hier en nu. Met EMDR sessies kan dit worden opgelost. Deze vorm van EMDR geef ik als EMDR therapeut in Breda.

 
Hoe EMDR werkt

Hoe EMDR werkt is een veelgestelde vraag. In mijn therapie praktijk in Breda kun je terecht voor EMDR. EMDR is een afkorting en staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. EMDR werkt als volgt. Zoals je lichaam in staat is een verwonding te genezen, zo kan je brein nare gebeurtenissen verwerken. Maar zowel bij lichamelijke als bij emotionele wonden is de situatie soms dusdanig dat er hulp van buitenaf nodig is om het herstel op gang te brengen. Eén manier om dat te doen, is het gebruik van EMDR. Met EMDR wordt de remslaap nagebootst door middel van geluid (tikjes of klikjes), handbewegingen van de therapeut of lichtbewegingen die je met je ogen moet volgen (snelle oogbewegingen). De remslaap is de slaap waarin je normaal gesproken gebeurtenissen van overdag verwerkt. De gebeurtenis die je parten speelt, heeft een dusdanige impact op je gehad, dat de emotionele lading snel oproepbaar is. Met EMDR kunnen we ervoor zorgen dat de emotionele lading eraf gaat en de herinnering overblijft als een redelijk neutraal geheel.

Angst, fobie en EMDR

Bij angst of een fobie en EMDR gaat het vooral om het idee dat de kans dat een bepaalde situatie zich gaat voordoen erg groot wordt geacht. Het gevoel van angst over een rampscenario dat zich op zeer korte termijn zal gaan voordoen, is overheersend. Dit leidt tot aangepast gedrag. Dit wordt het principe van ex-consequentia genoemd: ‘If I feel anxious, there must be danger’. In feite wordt er door het menselijke systeem onbewust een foutieve kansberekening gemaakt. Middels EMDR kan gevoelsmatig de ervaren kansverwachting van het rampscenario worden verlaagd. Het gevolg is dat de situatie niet meer hoeft te worden vermeden.

Deze vorm van EMDR voor angst of fobie geef ik als EMDR therapeut in Breda. Het aantal EMDR sessies dat hiervoor nodig is, bespreken we samen. Dit kan zeer verschillend zijn per persoon en per situatie.

Bij welke klachten helpt EMDR?

Enkele voorbeelden waarbij EMDR kan helpen:

  • nare ervaring op de werkvloer, tijdens een opleiding of in een andere setting
  • auto-ongeval of verwonding
  • zware / traumatische bevalling (of getuige zijn van een zware / traumatische bevalling)
  • angst of fobie voor naalden / prikken (prikangst), voor dieren (bijvoorbeeld honden), voor een medische handeling (tandarts / operatie / prikangst), voor ziektes (eigen of die van anderen)
  • brand
  • overval
  • natuurramp
 
Wat EMDR is

Om erachter te komen wat EMDR is en hoe het werkt, is er veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de werkzaamheid van EMDR. Uit de resultaten blijkt dat cliënten goed op EMDR reageren. EMDR is een kortdurende therapievorm, het aantal EMDR sessies kan beperkt zijn. Als het gaat om een trauma na een eenmalige ingrijpende gebeurtenis, dan zijn mensen vaak al na enkele sessies in staat om hun dagelijkse bezigheden weer op te pakken.

 

Ben je op zoek naar EMDR therapie in Breda, Zundert, Etten-Leur of omgeving? Zoek je een EMDR therapeut in omgeving van Breda?

Therapie Susan in Breda geeft EMDR sessies. Ik hanteer geen wachtlijsten, je kunt meteen bij mij terecht. Plan zelf je eerste kennismaking via de online agenda.

Lees meer over EMDR op mijn blog.