Gesprekstherapie

Mijn praktijk is gericht op gesprekstherapie waarin we samen zoeken naar mogelijkheden om een probleem, een klacht te verminderen en/of een moeilijke situatie dragelijk te maken. Dat kan in een enkele sessie of in meerdere.

Ik ben Integratief psychotherapeut. Binnen de psychotherapie bestaan veel opvattingen over wat de oorzaak kan zijn van psychische klachten bij een mens en hoe die kunnen worden opgelost.

Psychische klachten kunnen ontstaan in verschillende lagen van een mens en daarop hun uitwerking hebben, zoals de emotionele, fysieke, cognitieve en spirituele lagen. Ik beperk mij niet tot één richting, maar ben opgeleid om methoden uit verschillende therapievormen te integreren. Daardoor is de therapie zeer flexibel zonder het doel uit het oog te verliezen.

Je hebt macht over je geest,
niet over de gebeurtenissen buiten jou.
Besef dit en je zult kracht vinden.
 

Marcus Aurelius

Voorbeelden van problematische situaties of klachten waarvoor je bij mij terecht kan:

Iedere (jong) volwassene met kleine of grote levensvragen is welkom. Aan benarde situaties zoals werkloosheid of een ongeneeslijke ziekte kan de therapie uiteraard niets veranderen.   Wel kan ik samen met jou naar constructieve manieren zoeken om met dergelijke onaangename situaties aan de slag te gaan, zodat deze dragelijk worden.

Verwerking van ingrijpende gebeurtenissen

Crisissituaties en rouwprocessen

Het verwerken van trauma’s

Last ervaren van de gevolgen van een slechte jeugd of kindertijd

Last ervaren van het verliezen van een baan

Relatieproblemen of spanningen (ook een familierelatie is een relatie)

 

Psychosomatische klachten als vermoeidheid, lusteloosheid, hyperventilatie, hoofdpijn, gespannenheid, slapeloosheid, huilbuien

Angstgevoelens, moeheid en/of gevoelens van onrust

Schroom en schaamtegevoelens

Schuldgevoelens

Gebrek aan zingeving

Het vinden van antwoorden op levensvragen of op vragen rond zingeving (existentiële vragen)

Het zoeken naar je eigen identiteit (wie ben ik, wie wil ik zijn)

Het leven als somber en uitzichtloos ervaren

‘Overleven’ in plaats van ‘leven’

Jezelf leren uiten (assertiviteit) of beter contact maken

Het krijgen van meer zelfvertrouwen of het maken van eigen keuzes

De ontwikkeling van kwaliteiten zoals zelfvertrouwen, kracht, liefde, wijsheid en innerlijke rust

Het meer tot jezelf komen

Stress, bore-out en burn-out
(in samenwerking met de Vitaliteitsgroep)