In deze blog wordt de relatie gelegd tussen het fundamentele conflict en groei. Laten we voor deze blog afspreken dat met een persoonlijkheidstoestand bedoeld wordt dat de zichtbare persoonlijkheid geen vast gegeven is, maar dat de persoonlijkheid bestaat uit een tal van aspecten die gedurende het leven van een persoon sterk naar voren komen of juist niet, en van alles daartussen.

 

Het fundamentele conflict

Het fundamentele conflict dat ieder mens voor de voeten krijgt gedurende het leven, bestaat uit het feit dat de behoeften en verlangens van die mens niet meteen realiseerbaar zijn in de wereld.

Het fundamenteel conflict: Het fundamenteelste conflict dat elke mens vanaf zijn vroegste bestaan ervaart, is dat zijn behoeften / verlangens niet onmiddellijk realiseerbaar zijn binnen de situatie waarin hij bestaat, omdat de omgeving, de natuur, ons lichaam, de ander, bepaalde verwachtingen koesteren over ons en ons bepaalde beperkingen opleggen

(bron: A.I.H.P. vzw – Europees geaccrediteerd opleidingsinstituut – 2011).

Dit fundamenteel conflict kunnen we ons als volgt voorstellen:

 


 

Ieder gedrag zouden we kunnen voorstellen als een punt ergens tussen deze 2 vectoren. Hoe hoger het punt, hoe meer sprake is van rekening houden met beide vectoren. Hoe meer naar rechts, hoe meer sprake van rekening houden met eigen innerlijk behoeften en verlangens. Hoe meer naar links, hoe meer rekening gehouden wordt met de externe factoren. Hiermee worden ook de beperkingen van je eigen lichaam en geest bedoeld. Helemaal bovenaan in het midden van de 2 vectoren is een denkbeeldig punt: Zelfrealisatie. Echter, dit is een onmogelijke situatie, dit wordt immers beperkt door de buitenwereld en je eigen fysieke en mentale lichaam.

Het mens-zijn brengt met zich mee dat er sprake is van continu de juiste plaats vinden tussen deze 2 vectoren. Hoe langer je je in het leven bevindt, hoe beter je het leven, dus dit mechanisme, doorziet. En hoe langer je leeft, hoe beter je jezelf kent ín dit leven. Als je ergens langer bent, leer je het nu eenmaal beter kennen.

 

Groei

En dat brengt Groei met zich mee. En net zoals de dagen voorbijgaan, kun je Groei niet tegenhouden. Dat gebeurt, in ieder geval zodra de externe omgeving verandert. Voor ieder mens ziet ‘groei’ er anders uit en voor ieder mens betekent dit iets anders. Maar het gebeurt.

Een ander belangrijk aspect bij Groei, is het besef dat dit geen lineair proces is. Het is een rommelig, chaotisch gedoe. Groeien is meer jezelf worden. En iedere keer is dit een proces waar nu eenmaal een gevoel van chaos en rommeligheid bij hoort.

 

 

 

 

Persoonlijkheidstoestand

Groei brengt met zich mee dat er andere aspecten van de persoonlijkheidstoestand kunnen worden aangesproken. Aspecten die er al waren en toch nog toe niet op de voorgrond traden. Het is een soort ‘shift-change’ van je eigen persoonlijkheidsaspecten.

 

Wat is therapie?

Therapie is ondersteuning bij deze ‘shift-change’. Ondersteuning bij het hernieuwd kijken naar de omgeving en haar betekenis voor jou. En gezamenlijk zoeken naar díe aspecten van je eigen persoonlijkheid die helpend zijn voor jou, zodat we die kunnen uitvergroten en ze ondersteunend kunnen laten werken. En dan kom je tot een andere persoonlijkheidstoestand. En dat is Groei.

 

Wil jij graag ondersteuning bij je eigen groeiproces? Er is geen wachtlijst. Plan zelf je eerste afspraak via de contact pagina. Je bent van harte welkom.

Ik ontvang je graag in mijn praktijk in Breda, ik geef sessies online en ik kom eventueel ook naar jou, thuis, op je werkplek of op een andere geschikte locatie. Informeer naar de mogelijkheden!

 

 

therapie breda

 

 

 

Wil je meer weten over je groeiproces? Klik hier om te lezen over inspiratie en inzicht.

 

Bron tekst blog: Colleges en Syllabus Functioneringsmodi, AIHP te Antwerpen, 2015.