Ken je dat? Dat je een ècht antwoord geeft op de vraag ‘Hoe is het met jou?’ Dat je die drempel overgaat en dus vertelt over je sombere stemming of depressie. En dat er vervolgens gereageerd wordt met -waarschijnlijk goedbedoelde- adviezen? Het welbekende:  ..‘Weet je wat jij zou moeten doen…’ …’Weet je hoe jij het beste kan omgaan met een depressie..?’

Het gevolg is dat je je niet echt gehoord of gezien voelt. Je depressieve gevoel, depressie of sombere stemming neemt hierdoor niet af en wordt niet draaglijker. Maar hoe dan wel? Hoe moet je omgaan met een depressie?

 

depressie

 

De tekorten van het bestaan

Voor ieder mens met een depressie, depressieve gevoelens of sombere stemming is het van belang om op een goede manier de weg terug te vinden naar een prettiger leven. Dirk de Wachter (psychiater-psychotherapeut in België) heeft dat ook wel ‘de tekorten van het bestaan kunnen leven’ genoemd. En hoe doe je dat?

 

Iedere persoon is anders, iedere depressie is uniek

Iedere persoon is anders, iedereen is uniek, iedere depressie is uniek. Een depressie vraagt om een persoonsgerichte aanpak. Een aanpak die afgestemd is op jou als persoon, op jouw voorkeuren, jouw levensfase en jouw talenten. Ook jouw verlieservaringen en levensloop spelen mee. Daarom is het belangrijk om je eigen handleiding te hebben om om te gaan met jouw depressie of depressieve gevoelens.

 

Draagkracht en draaglast bij depressie

Deze tekorten in het leven hebben verbinding met de termen draaglast en draagkracht. Draaglast is de term voor de gebeurtenissen die van buitenaf op je afkomen. Draagkracht heeft te maken met je eigen belastbaarheid, oftewel je eigen vermogen om om te kunnen gaan met deze tekorten.

Voor ieder mens is het prettig als zijn / haar / hun eigen draagkracht omhoog gaat. Een iets lichter gevoel bij een depressie is al een prettige ervaring tegenover de veelal donkere stemming. Niet voor niets zijn er daarom vele studies die zich richten op wat goed is voor een mens in zijn algemeenheid. Hieronder een aantal voorbeelden daarvan.

 

Slapen en depressie

Depressieve gevoelens en slaap, of eigenlijk slechte of geen slaap, hebben een verwantschap met elkaar. Bij weinig slaap worden de depressieve gevoelens versterkt. Je hebt het wellicht ooit aan jezelf of aan je omgeving gemerkt of je kan het merken aan kleine kinderen. Kleine schaafwondjes worden mega huilpartijen als er sprake is van een slaap-tekort of moeheid. Een mens herstelt tijdens de slaap. Op de website www.slaapinfo.nl (juni 2022) wordt het volgende gezegd over slapen in combinatie met een depressie.

Slecht slapen is een kenmerk van depressie. Vroeger werd op school geleerd dat vroeg ontwaken in de ochtend een teken van depressie was. Sindsdien is aangetoond dat er nog veel meer redenen zijn waarom iemand te vroeg ontwaakt. Niet alleen vanwege een depressie. Maar slapeloosheid is wel één van de meest voorkomende symptomen van depressie. Het kan moeilijk zijn om de slaap te vatten, in slaap te blijven of je wordt vermoeid wakker. Bij mensen die lijden aan depressie en de droefheid en hopeloosheid hebben overwonnen, blijkt de helft nog aan slapeloosheid te lijden. Mensen met slapeloosheid hebben een hoger risico op terugval in depressie, en hebben daarnaast een grotere kans op angsten. (www.slaapinfo.nl, juni 2022)

Bewegen en depressie

Ook bewegen is van invloed op de kwaliteit van slaap. Wandelen is het nieuwe medicijn, wordt weleens geroepen. Of het echt nieuw is, valt te betwisten. Enkele filosofen hebben reeds eerder opgemerkt dat wandelen helpt bij het oplossen van problemen of helpt bij het op een andere manier tegen bepaalde zaken aankijken. Sociaal Psycholoog C. Webb zegt daarover:

Als we vooruit bewegen, worden de processen in onze hersenen die te maken hebben met vooruitgang vanzelf ook toegankelijker (www.loopjezelfbeter.nl, juni 2022).

Op de Belgische website van gezondheid en wetenschap wordt gepleit voor lichamelijk bewegen, niet zozeer enkel voor wandelen. Deze website pleit vooral voor het geregeld doen en volhouden van bewegen. Het heeft een positief effect op de draagkracht van een mens. Geregeld bewegen heeft ook een positief effect op de slaap en de kwaliteit van slaap.

Wekelijks 150 minuten (bijv. 3 tot 5 keer 30 tot 45 minuten) wandelen verbetert het mentale welzijn en vermindert het risico op depressie. Het type sport en de intensiteit doen er niet toe. Het effect van wandelen op de mentale veerkracht is vergelijkbaar met het effect van lopen, zwemmen of fietsen. Het belangrijkste is om het geregeld te doen en vol te houden (www.gezondheidenwetenschap.be, juni 2022).

 

Mijn disclaimer bij bewegen bij depressie

Overigens vind ik het wel van belang om bij dit onderdeel te melden dat het ‘bewegen is goed voor je’ – advies juist averechts kan werken voor sommige mensen met een depressie. Want zij ervaren juist zo weinig energie, dat bewegen helemaal geen optie is. Dan wordt dit advies juist een van de vele aspecten waarover men zich somber kan gaan voelen in plaats van dat het helpend is. Daarom blijf ik pleiten voor: een depressie is heel persoonlijk, ieder mens is uniek.

 

Gedachten en depressie

Je kunt net zo goed veel aandacht besteden aan positieve gedachten als aan negatieve gedachten. Voor de realiteit maakt het niets uit. Je voelt je alleen misschien ietsje beter.

Een aantal vormen van therapie zijn gericht op het leren besturen van je eigen gedachten. Je hersenen zijn een orgaan dat erop gericht is om altijd te associëren, dat is hun taak. Niet alles wat je hersenen bij elkaar associëren is de feitelijke waarheid. Het is ook altijd een perceptie. Je kijkt als het ware vanuit je eigen huis de wereld in en vervolgens beoordelen je hersenen de wereld ook op die manier. Er is teveel gaande in de wereld en rond je heen, om alles bewust te kunnen waarnemen. Je hersenen kiezen wat belangrijk is voor jou. Snelheid heeft prioriteit boven nauwkeurigheid. Dit kiezen is een onbewust proces en de wetenschap is er nog niet over uit hoe dit precies werkt. Wat wel helder is, is dat niet al jouw gedachten DE waarheid zijn. En dat je kunt kiezen om je eigen gedachten te geloven. Eigenlijk komt er na de onbewuste keuze van je hersenen nog een laag bovenop: bewust kiezen of dit wel juist is. Dit kun je leren.

 

Praten over depressie in Breda

Het delen van depressieve gevoelens zorgt al voor een stukje verlichting. Het is wel van belang om deze gevoelens te delen met iemand die dit kan dragen. Praten met een persoon die bijvoorbeeld angstig wordt van jouw sombere gevoelens is niet helpend. Daarom is het prettig als je met een professioneel iemand erover kunt praten. Of bijvoorbeeld met andere mensen die ook ervaring hebben met depressieve gevoelens of een depressie.

 

Praten brengt verlichting

Soms wordt gedacht dat het uitspreken van je sombere gevoelens, deze gevoelens zullen vergroten of verergeren, maar het tegenovergestelde is juist waar. Het brengt verlichting, geen verzwaring. Ik nodig je van harte uit om met mij een eerste kennismakingssessie te plannen en uit te proberen welk effect dit heeft op jou!

 

Hulp bij depressie in Breda

Iedere persoon is anders, iedereen is uniek, iedere depressie is uniek. Een depressie vraagt om een persoonsgerichte aanpak. Een aanpak die afgestemd is op jou als persoon, op jouw voorkeuren, jouw levensfase en jouw talenten. Jouw verlieservaringen en levensloop spelen mee.

Daarom is het belangrijk om je eigen handleiding te hebben om om te gaan met jouw depressie of depressieve gevoelens, een handleiding die voor jou werkt.

Het opstellen van die handleiding doen we tijdens de therapie. Ook het zoeken naar antwoorden van waarom jou dit overkomt, hoef je niet alleen te doen. Ik doe met je mee. Zonder oordeel.

Wil jij ook samen je eigen handleiding opstellen voor het omgaan met jouw depressie? Je bent van harte welkom. Plan zelf je eerste afspraak via de contactpagina.

 

therapie susan depressie breda

 

 

Wil je meer lezen over soorten depressie, klik dan hier: https://www.therapie-susan.nl/blog/soorten-depressie/