Wanneer je je al een tijdje wat somber voelt, soms wat meer, soms wat minder en dit voor jezelf niet echt als normaal kan worden beschouwd, kun je je gaan afvragen of je te maken hebt met een depressie. Wat zijn de verschillende soorten depressie die worden onderscheiden? Wat zijn de bijbehorende symptomen die bij de verschillende soorten horen?

Iedere persoon is uniek, iedere depressie is uniek. Er zijn verschillende symptomen van een depressie die passen bij een bepaald beeld en dit beeld kan weer passen bij een bepaalde soort van een depressie. Het indelen in soorten van depressie kan zorgen voor meer begrip voor jezelf. De manier waarop de soorten depressie worden ervaren, blijft echter verschillen van persoon tot persoon.

 

soorten depressie

 

Voor een overzicht van de verschillende soorten van depressies heb ik als basis de informatie van de depressievereniging gebruikt.

 

Lichte depressie of zware depressie

Bij een lichte depressie lukt het vaak nog om de meeste dagelijkse bezigheden te blijven doen, terwijl bij een zware depressie er sprake is van een grote invloed op het dagelijks leven: nergens meer naar toegaan, het lukt niet meer om te werken, boodschappen te doen, bijvoorbeeld voor kinderen te zorgen en/of een normaal dag- en nachtritme te volgen. Overigens geldt voor beide vormen van depressie dat het belang is de klachten en symptomen van de depressie serieus te nemen.

 

Psychotische depressies

Een psychotische depressie wordt meestal tot de zwaardere vormen van depressie gerekend. Er kunnen dan wanen of hallucinaties optreden, gedachten die vreemd of onwaar zijn.

 

Chronische depressie

Een chronische depressie is wanneer de depressie symptomen langer dan twee jaar duren en de klachten ernstig zijn. Periodes met zware klachten worden af en toe afgewisseld met periodes waarin het beter gaat.

 

Dysthyme stoornis (chronische depressie)

Een lichtere vorm van een chronische depressie is de dysthyme stoornis of dysthymie. Het diagnostisch handboek voor psychiaters (DSM-5) noemt zowel dysthymie als de chronische depressie een persisterende depressieve stoornis. Persisterend betekent in dit geval een duur van minstens twee jaar. De klachten en symptomen zijn meestal niet zeer ernstig, maar brengt wel vaak langdurige somberheid met zich mee.

 

Atypische depressie

Bij deze vorm van depressie gaan de symptomen deels in de tegenovergestelde richting. Daarmee wordt bedoeld dat er bijvoorbeeld sprake is van veel eten en slapen in plaats van weinig en gewichtstoename in plaats van gewichtsafname.  Deze vorm van depressie gaat vaak samen met de verschillen in de seizoenen en wordt daarom ook wel seizoensgebonden depressie genoemd. Meestal is dat in de herfst of de winter maar ook in het voorjaar komt het voor (ernstige voorjaarsmoeheid).

 

Postpartum depressie (na de bevalling/postnataal)

Postpartum depressie, betekent letterlijk ‘na de bevalling’, vroeger noemde men dit ‘postnataal’ wat letterlijk ‘na de geboorte’ betekent. De symptomen die hierbij horen zijn dat de gevoelens van somberheid meestal enkele weken of uiterlijk binnen 4 maanden na de bevalling optreden. Maar soms kan het ook optreden tijdens de zwangerschap, of na een miskraam of abortus. De symptomen zijn bijvoorbeeld dat men zich extreem prikkelbaar en neerslachtig voelt, soms zijn er psychotische of manische symptomen.

 

Bipolaire of manisch-depressieve stoornis

Kenmerkend voor een biploaire stoornis of manisch-depressieve stoornis is een leven in uitersten, met daar tussenin rustige periodes. Extreem opgewekte (manisch) en sombere depressieve stemmingen wisselen elkaar af. Op een periode met intense gevoelens van somberheid kan een extreem uitbundige fase volgen. De uitgelaten stemming kent bijvoorbeeld druk gedrag, prikkelbaarheid, verhoogde spraakzaamheid en een opgeblazen gevoel van eigenwaarde. De daaropvolgende sombere stemming kent de symptomen behorend bij een depressie. De klachten van een bipolaire stoornis kunnen afnemen of verdwijnen bij een goede behandeling. Vaak spelen medicijnen daarbij een essentiële rol.

 

Hulp bij depressie in Breda

Iedere persoon is anders, iedereen is uniek, iedere depressie is uniek. Een depressie vraagt om een persoonsgerichte aanpak. Een aanpak die afgestemd is op jou als persoon, op jouw voorkeuren, jouw levensfase en jouw talenten. Jouw verlieservaringen en levensloop spelen mee.

Daarom is het belangrijk om je eigen handleiding te hebben om om te gaan met jouw depressie of depressieve gevoelens die voor jou werkt.

Het opstellen van die handleiding doen we tijdens de therapie. Ook het zoeken naar antwoorden van waarom jou dit overkomt, hoef je niet alleen te doen. Ik doe met je mee. Zonder oordeel.

Je bent van harte welkom. Plan zelf je eerste afspraak via de contactpagina, stuur mij een bericht of bel mij! Er is geen wachtlijst.

 

therapie susan depressie breda

 

 

 

Therapiepraktijk Susan stelt geen diagnoses.

Wil je meer lezen over omgaan met een depressie, klik dan op deze link: https://www.therapie-susan.nl/blog/omgaan-met-een-depressie/