‘Wat is er met mij aan de hand?’  Ik kijk naar de wereld. De zon komt nog steeds op, dat is niet veranderd. Maar mijn gevoel is helemaal anders. Alsof de gelederen zich langzaam om mij heen sluiten, alsof een zware deken mijn gevoelens van vreugde en licht bedekken. Een sombere stemming maakt zich van mij meester. Dat zinkende gevoel in mij…  ‘Een depressie?

 

 

depressie

 

Wat is een depressie?

Een depressie is een aanhoudende periode van sombere gevoelens die voor jezelf niet als normaal worden beschouwd. Op de website van de depressievereniging is de volgende definitie te vinden.

“Een depressie is een aandoening die de stemming en de gevoelens raakt. Als je eraan lijdt, kun je ondergedompeld raken in somberheid. Je verliest je interesse in de mensen en de dingen om je heen en kunt niet meer echt genieten. Als de gevoelens van somberheid langer dan twee weken duren, is het zaak actie te ondernemen in de vorm van preventie of behandeling”
(www.depressievereniging.nl, juni 2022).

 

Francois de Waal is auteur, programmamaker en journalist en heeft zelf ervaring met depressies. Hij schrijft erover in blogs. Hieronder een fragment uit zijn blog met de titel ‘Depressie is perceptie’:

“Net voor mijn depressie verhuisde ik van het centrum van Amsterdam naar een piepklein, ver en verlaten plattelandsdorpje. 35 jaar lang was dat mijn heerlijke vakantieplek geweest met natuur, stilte en rust. Die plek veranderde plotseling in een verlaten, vergeten, eenzaam dorp, afgesloten van de echte wereld, een gehucht waar nooit iets gebeurde. Dat er nooit iets gebeurde was vroeger juist een voordeel. De kleine, charmante huisjes werden ineens lelijk en armoedig. De dorpsbewoners provinciaals. Ik begon alles en iedereen intens te haten en vroeg me ineens af (vroeger nooit): wat doe ik hier in hemelsnaam? Een gevoel van angst, een zinkend gevoel in mijn maag, een gevoel van eenzaam en verdriet en achtergelaten als een hond, vastgebonden aan een boom.”

Oorzaken van een depressie

Er kan niet één speciale oorzaak worden aangewezen die in het algemeen geldt voor het ontstaan van een depressie bij iemand. Ieder mens is uniek. De depressieve en sombere gevoelens zijn heel vaak het gevolg van een combinatie van factoren op meerdere gebieden tegelijk. Op de website van de depressievereniging staat daarover het volgende.

“In de wetenschap spreekt men van een bio-psycho-sociaal model: een combinatie van erfelijkheid, persoonlijke eigenschappen en wat iemand meemaakt in zijn leven. Sommige mensen hebben aanleg, anderen zijn door omstandigheden beïnvloed, maar meestal is het van alles wat. Het is niet eenvoudig om dé oorzaak van een depressie op te sporen”
(www.depressievereniging.nl, juni 2022)
.

Factoren van invloed op het krijgen van een depressie

Het Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie (NedKAD) gaat wat uitgebreider in op de drie gebieden, te weten biologische factoren, psychische factoren en sociale factoren. Hieronder een korte weergave daarvan (www.nedkad.nl, juni 2022).

Biologische factoren

Bij de biologische factor gaat het met name om erfelijkheid. Je zou kunnen nagaan in je eigen familie of er vaker depressies of sombere stemmingen voorkomen en dit herkenbaar is.

Onze hersenen bevatten stoffen die van invloed zijn op onze stemming. Dit zijn serotonine en noradrenaline. Het is bekend dat mensen die een depressie ervaren, een lagere concentratie van serotonine of noradrenaline hebben dan andere mensen. Het is echter niet bekend of dat dit juist een oorzaak of een gevolg is van de depressieve gevoelens.

Psychische factoren

De persoonlijke eigenschappen ofwel de psychische factoren spelen ook een rol. Deze persoonlijke eigenschappen zijn ontwikkeld gedurende het opgroeien. De eigenschappen die het krijgen van een depressie in de hand werken, zijn volgens de NedKAD (juni 2022): een gebrekkig vermogen om problemen op te lossen, een gebrekkig vermogen om verdriet en teleurstelling te verwerken, moeite om steun te vragen, negatief denken, weinig zelfvertrouwen, perfectionisme, faalangst en een streng geweten.

Sociale factoren

Ook sociale factoren zijn van invloed op het wel of niet krijgen van een depressie. Met name de verdrietige of schokkende gebeurtenissen. De sombere gevoelens na het verlies van een dierbare, het ervaren van verlies van werk of ongewenst kinderloos zijn, kunnen overgaan in een depressie. Ook kan een nare ervaring in het verleden tot een depressie in het heden leiden.

 

Hulp bij depressie bij Therapiepraktijk Susan

Als je dwaalt door de donkere gangen van jezelf, is mijn eerste advies om dit niet alleen te blijven doen. Vind iemand met wie je erover kunt praten, met wie je kunt delen. Iemand die begripvol is, empathisch en niet schrikt van jouw woorden. Dit kan in je privé omgeving zijn of een therapeut.

Als je mij hierover benadert, is mijn eerste stap om jou te leren kennen. Ik hoor graag wat je bezighoudt en waar je depressieve gevoelens over gaan. Met aandacht kijk ik samen met jou naar jouw leven en je huidige situatie. Ik heb aandacht voor jouw persoonlijke situatie en voor jouw depressie. Want ieder mens is uniek en iedere depressie of sombere stemming is anders.

Tegelijkertijd zoeken we naar de verhouding draagkracht en draaglast en werken we aan het verbeteren van deze verhouding, zodat het licht in jou ook de kans krijgt. Daarna kunnen we wat dieper ingaan op de route die je bewandelt richting de depressie of sombere stemming. Meer inzicht, betekent meer begrip. Vanuit hier kunnen we veranderingen aanbrengen.

Stuur mij een bericht of plan zelf je eerste afspraak via de contactpagina. Ik ontvang je graag in mijn therapie praktijk in Breda of ik geef sessies online.

Je bent van harte welkom. Er is geen wachtlijst.

 

therapie breda

 

 

 

Denk je aan zelfmoord? Contacteer stichting 113

Klik op deze link om meer te lezen over angst: https://www.therapie-susan.nl/blog/angst/