Stel, je hebt inspiratie opgedaan. En stel, je hebt inzicht verkregen in bepaalde dingen in je leven. En dat maakt dat je dingen anders wilt in het leven. Gewoon anders. Maar hoe verder vanaf dit punt? Het vormgeven en uitvoeren van de verandering heeft ook te maken met je zelfbeeld.

 

Fundamenteel Zelfbeeld en Algemeen Werkelijkheidsbeeld

Op een dergelijk moment in je leven gaan er 2 zaken een belangrijke rol spelen. Dit zijn jouw Fundamenteel Zelfbeeld en jouw Algemeen Werkelijkheidsbeeld. Het verschilt per persoon hoe deze 2 termen vorm hebben gekregen in je leven.

 

Het onbewuste

Jouw Fundamenteel Zelfbeeld en jouw Algemeen Werkelijkheidsbeeld zitten grotendeels in je onbewuste deel. Het heeft zich gevormd vanaf de vroege kinderjaren. Overtuigingen van realiteiten, gevoelsgeladen herinneringen en voorbeelden die je hebt gehad en waarover je je conclusies hebt getrokken (let wel: onbewust!!), hebben bijgedragen aan de vorming van hoe jij naar jezelf en naar de wereld kijkt.

Fundamenteel zelfvertrouwen

Wanneer het Fundamenteel Zelfbeeld voornamelijk gunstig is, dan spreken we van Fundamenteel Zelfvertrouwen. Is het zelfbeeld afremmend voor de zelfontplooiing, dan noemen we dit fundamentele zelftwijfel. Is het Algemeen Werkelijkheidsbeeld voornamelijk gunstig, dan spreken we van de mogelijkheid tot Constructief Denken. Stimuleert het werkelijkheidsbeeld juist tot afremmen uit angst en voorzichtigheid, dan spreken we van defensief denken.

 

Constructief Denken

Met Constructief Denken wordt bedoeld dat men een onbewezen geloof heeft dat het Zelf èn de Werkelijkheid veel meer mogelijkheden bevatten (en men dus meer aankan) dan op een bepaald ogenblik is aangetoond en dat onontgonnen mogelijkheden gerealiseerd kunnen worden, op voorwaarde dat:

  • men voldoende lang volhoudt in het groeiproces;
  • men voldoende lessen trekt uit de onvermijdelijke mislukkingen.

 

Valt Constructief Denken aan te leren?

Tot op zekere hoogte wel. Het maken van een plan en het vervolgens uitvoeren, is zeker aan te leren. Echter, het komt zo vaak voor dat we rationeel echt wel weten wat we zouden moeten doen, maar we doen het niet of we houden het niet vol. En dat maakt ons verdrietig en vervolgens kan het verlammend werken. Constructief Denken staat niet op zichzelf. ‘Denken’ is geen logisch proces is. Elk idee roept honderden associaties op. Daartussen maak jij voortdurend onbewust keuzes en denk je met slechts 1 associatie verder. Illusionisten spelen hier slim op in!

 

Het onbewuste bewust maken, is een stap in de juiste richting.

Het onbewuste speelt een belangrijke, zo niet de belangrijkste, rol. Het Fundamenteel Zelfbeeld en het Algemeen Werkelijkheidsbeeld zijn hier onderdeel van. Dit zijn geen statische ‘zijns-vormen’, niet voor de mens in z’n algemeenheid en niet voor een individu. Want groeien doe je het hele leven. En groeien betekent verandering. Oók verandering in hoe je tegen jezelf aankijkt én hoe je de werkelijkheid ziet.

 

Wil jij jouw Fundamentele Zelfbeeld en jouw Algemene Werkelijkheidsbeeld bewust maken en ten goede veranderen?

 

Je bent van harte welkom! Er is geen wachtlijst. Plan zelf je eerste afspraak via de contact pagina.

 

Ik ontvang je graag in mijn praktijk in Breda, ik geef sessies online en ik kom eventueel ook naar jou, thuis, op je werkplek of op een andere geschikte locatie. Informeer naar de mogelijkheden!

 

 

Klik op deze link om te lezen over de werking van je eigen unieke systeem:  https://www.therapie-susan.nl/blog/systeem/

 

Bron tekst blog: Syllabus Constructief Denken, AIHP te Antwerpen, 2015.