Een neerslachtig gevoel wordt langzaam maar zeker een steeds groter onderdeel van je binnenste. Je merkt het op, maar op de een of andere manier is dat gevoel van innerlijke leegte niet tegen te gaan. Je voelt je soms een toeschouwer van dit gevoel en helaas kun je je denken ook niet echt positiever maken. Je ervaart een sombere gemoedstoestand, een gebrek aan enthousiasme voor léven. Er is weinig vreugde meer te vinden in jezelf en het kost moeite om nog enig gevoel van verbinding te ervaren bij vrienden of familie.

 

Depressie en EMDR

 

Depressieve Gevoelens als een Somber Landschap

Een persoon met depressieve gevoelens ervaart de wereld als een somber landschap, doordrenkt van kleurloosheid en donkere stilte. Innerlijk heerst een constante nevel van uitzichtloosheid. De zin van je eigen bestaan vervaagt en een soort van vermoeid gevoel en leegte domineren. Sociale interacties voelen aan als obstakels en een gevoel van eenzaamheid wordt een vertrouwde metgezel.

 

Herontdekking van Positieve Gevoelens

Hoe kun je vanaf dat punt weer contact maken met die andere gevoelens in jezelf, met die andere gedachten die er toch ook ooit waren? Toen er veel meer licht was, toen er wel kleuren waren en je misschien niet zo bezig was met de zin van je eigen bestaan en je gewóón bestond. Binnen in onszelf die kleur weer vinden. Die sleutel te vinden tot je eigen levendigheid is voor iedereen anders.

 

Leven vanuit Jouw Perspectief

Hoe kun je weer midden in het leven staan zoals dat jou past? In plaats van naar het leven te kijken en je als een vreemdeling te voelen. Om hiertoe te kunnen komen, is mijns inziens eerst van belang om de huidige situatie te stabiliseren en ervoor zorg te dragen dat het gevoel van je volledig te willen terugtrekken iets of wat wordt verlicht. Dit als basis om vervolgens dieper in te kunnen gaan op de weg die achter je ligt, de gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan en de impact die ze hebben gehad.

 

Levensgebeurtenissen en Overlevingsmechanismen

Misschien zijn er life-events gepasseerd die een enorme indruk hebben achtergelaten waar je zo goed mogelijk mee om bent gegaan of die je bijvoorbeeld zo goed mogelijk hebt geprobeerd te bagatelliseren, om in ieder geval vooruit te kunnen in het leven. Of om gewoonweg te kunnen blijven ademen. En misschien is dit vervolgens onbewust een grote last geworden om te dragen, zonder dat je dit wist. Dit kan leiden tot depressieve gevoelens in het Hier&Nu.

 

Stabiliseren van Depressieve Gevoelens

Om de huidige situatie te kunnen stabiliseren, hebben we eigenlijk wat praktische, makkelijk inzetbare tips nodig die ‘aan de randen’ kunnen helpen bij depressieve gevoelens, een soort symptoombestrijding. Ook al klinkt dit wellicht wat aarzelend, het kan wel degelijk een grote positieve invloed hebben op je gevoel over léven. Op mijn pagina’s Tips bij depressie en Depressie en slapen geef ik een aantal praktische tips weer. Neem gerust een kijkje en probeer en experimenteer wat voor jou werkt.

 

Het Belang van Spelen

Een item wat ik niet benoemd heb bij de praktische tips, maar wat wel degelijk van belang kan zijn is ‘spelen’. Kinderen spelen, maar in het volwassen leven wordt er steeds minder gespeeld en wordt er weinig belang gehecht aan het plezier wat een levend wezen (en dus ook een mens) kan beleven in het spel. Terwijl juist deze vorm van plezier en vreugde kan bijdragen aan een positief en licht gevoel vanbinnen. Het spel kent geen instrumenteel doel, zoals werk, maar is wel degelijk een wezenlijk onderdeel van léven en je levendig voelen. Spelen kan bijvoorbeeld in de vorm van een sport beoefenen.

Volgens Gilles Deleuze (filosoof 1925-1995) is het spel en spelen iets wat je samen creëert, waar alle deelnemers plezier aan beleven en waarbij de nadruk ligt op de positieve en creatieve aspecten. En ook al gaat een spel soms om winnen, volgens Suits verliest het spel zijn waarde niet als je verliest. De verliezende partij kan bijvoorbeeld prachtig hebben gespeeld. Frappant genoeg bestaat de vrijheid binnen het spel dankzij beperkingen, want elk spel kent nu eenmaal regels. Het plezier van spelen bestaat erin je aan deze regels te houden en toch te winnen. Vandaar dat Suits met de volgende definitie komt:

‘Het spelen van een spel is de vrijwillige poging om niet-noodzakelijke obstakels te overwinnen.’ (Suits, B. (1978). The Grasshopper: Games, Life, and Utopia. Toronto: University of Toronto Press).

 

De gebeurtenissen en hun impact

Zoals ik aan het begin van deze blog schreef, naast het stabiliseren en eventueel verlichten van de gevoelens in het Hier&Nu door middel van praktische tips is het van belang om de weg die achter je ligt, de gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan en de impact die ze op je hebben gehad nader te onderzoeken.

 

Overleven en Depressieve Gevoelens

Er kunnen gebeurtenissen hebben plaatsgevonden waarbij we te veel pijn of verdriet hebben ervaren. We zoeken dan naar een manier om het dagelijks functioneren te kunnen continueren. We maken dan eigenlijk een beweging om er van weg te gaan. Dit is geen bewuste beslissing, dit is de manier om mee te kunnen blijven doen in het dagelijkse leven. Je talenten gaan hun uiterste best hiervoor doen en zo ontstaat, kort gezegd, je overlevingsmechanisme. Dit is juist goed. Totdat je er last van ervaart. Dan is het tijd voor een andere manier.

 

Depressie en EMDR

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) kan helpen bij een depressie. Het is een therapievorm die oorspronkelijk is ontwikkeld voor de behandeling van posttraumatische stressstoornis (PTSS). Echter, recent onderzoek en klinische ervaringen suggereren dat EMDR ook effectief kan zijn bij het verlichten van depressieve gevoelens.

Depressieve gevoelens kunnen te maken hebben met negatieve herinneringen en nare ervaringen uit het verleden. EMDR richt zich op het verwerken van deze herinneringen en het verminderen van de emotionele lading die eraan verbonden is. De herinneringen blijven, maar als een redelijk neutraal geheel. Vervolgens kunnen de gebeurtenissen hierdoor een andere betekenis krijgen in je eigen levensverhaal.

 

Negatief Zelfbeeld, Depressie en EMDR

Een negatief zelfbeeld kan ook een slopende emotionele last zijn. Dit kan leiden tot depressieve gevoelens. EMDR kan hierin van betekenis zijn. De methode kan ervoor zorgen dat negatieve overtuigingen over jezelf plaatsmaken voor positieve gedachten over jezelf en op deze manier kan bijdragen aan een positief zelfbeeld.

EMDR kan dus helpen bij het herprogrammeren van diepgewortelde negatieve overtuigingen die het zelfbeeld beïnvloeden. Het kan ook bijdragen aan een gevoel van eigenwaarde en zelfcompassie door het doorbreken van vicieuze cirkels van zelfkritiek en helpen om jezelf met meer vriendelijkheid te benaderen.

 

Werkwijze therapiepraktijk Susan bij depressie en EMDR

Iedere persoon is anders, iedereen is uniek, iedere depressie is uniek. Een depressie vraagt om een persoonsgerichte aanpak. Een aanpak die afgestemd is op jou als persoon, op jouw voorkeuren, jouw levensfase en jouw talenten. Jouw verlieservaringen en levensloop spelen mee.

Daarom vind ik het van belang om bij gevoelens van depressie gesprekstherapie en/of EMDR-therapie af te stemmen op jou. Er is geen standaardroute van de depressieve gevoelens naar het licht in jezelf.

Er is niet 1 oorzaak. Dit is voor iedereen anders. Als ervaringsdeskundige weet ik dat als geen ander. We stellen samen jouw handleiding op. Wat voor jou de beste route is naar licht in jezelf.

Ben je op zoek naar begeleiding bij depressie, depressieve of sombere gevoelens in Breda, Zundert, Etten-Leur, Roosendaal of omgeving afgestemd op jou? Dan ben je bij mij aan het juiste adres!

Therapiepraktijk Susan in Breda hanteert geen wachtlijst, je kunt meteen bij mij terecht. Je bent van harte welkom! Plan zelf je eerste afspraak via de contactpagina.

 

therapie susan depressie verlies rouw angst EMDR Breda

 

 

 

Wil je meer lezen over depressieve gevoelens? Neem dan een kijkje op deze blogs: